fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Yleiskuva paksusuolesta
   

Paksusuoli

Paksusuoli (engl. large intestine) on selkärankaisten ruoansulatuskanavan loppuosa. Sen päätehtävinä on absorboida ravintomassasta vettä, natriumia, vitamiineja ja mineraaleja, sekä poistaa sulamaton ruokamassa suolistosta.

 

Nisäkkäiden paksusuoli voidaan jakaa anatomisesti kolmeen osaan: umpisuoleen (caecum), kooloniin (colon) ja peräsuoleen (rectum). Koolonissa voidaan erottaa neljä osaa: nouseva paksusuoli (colon ascendes), poikittainen paksusuoli (colon transversum), laskeva paksusuoli (colon descendes) ja sigmasuoli (colon sigmoideum). Ihmisen umpisuolen alapäähän liittyy umpilisäke (appendix vermiformis), joka sisältää pääasiassa lymfaattista kudosta.

 

Paksusuolen seinämä vastaa rakenteeltaan muuta ruoansulatuskanavaa, ja siinä voidaan erottaa mucosa, submucosa, muscularis externa ja serosa (herakalvo). Limakalvosta puuttuu ohutsuolelle tyypillinen suolinukka, mutta siinä on runsaasti suolirauhasia (Lieberkühnin rauhaset). Epiteelissä ja suolirauhasissa esiintyy neljää solutyyppiä: pylväsepiteelisoluja, pikarisoluja (engl. goblet cells), kantasoluja (suolirauhasten pohjalla) ja enteroendokriinisia soluja. Pylväsepiteelisolujen apikaalipinnalla on mikrovilluksia, jotka muodostavat ns. harjareunuksen (engl. brush border). Lamina proprian ja submucosan alueella esiintyy imukeräsiä. Paksusuolen muscularis externan ulompi pitkittäinen lihaskerros muodostaa kolme paksusuolennauhaa (taenia coli). Herakalvossa esiintyy paksusuolelle tyypillisiä rasvakudoksen muodostamia pusseja (appendix epiploica). 

 
 
Saavutettavuusseloste