fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Maha

Mahalaukku on ruoansulatuskanavan ontelo, joka toimii ruokavarastona ja ruokasulan annostelijana suoleen. Mahassa ruokaan sekoittuu mahanestettä, jolloin ruoka muuttuu juoksevampaan muotoon, ja muodostuu ns. ruokasula. Selkärankaisten mahalaukun etupäähän aukeaa ruokatorvi ja loppupäästä mahaportin kautta alkaa ohutsuoli. Vatsalaukku voidaan jakaa anatomisesti neljään eri osaan, jotka ovat mahansuu (cardia), mahanpohjukka (fundus ventriculi), runko-osa (corpus ventriculi) ja mahanporttiosa (pars pylorica).

 

Mahalaukun seinämän rakenteessa voidaan erottaa yksinkertaisen lieriöepiteelin päällystämä limakalvo (mucosae), limakalvonalaiskerros (submucosae), ulompi lihaskerros (muscularis externa) ja uloimpana herakalvo (tunica serosa). Limakalvo ja limakalvonalaiskerros poimuttuvat vatsalaukun ollessa tyhjä mahdollistaen vatsalaukun laajentumisen täyttymisen seurauksena. Vatsan sisäpinnan limakalvo muodostaa kuopakkeita (foveolae) mahanpohjukan ja maharungon alueella, joiden pohjalle maharauhaset avautuvat. Maharauhasten solutyyppejä ovat katesolut, pääsolut, sivusolut ja enteroendokriiniset solut. Katesolut tuottavat suolahappoa, pääsolut pepsiinin esiastetta, sivusolut limaa ja enteroendokriiniset solut ruuansulatusta sääteleviä hormoneja.

 

 
 
Saavutettavuusseloste