fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Allmän struktur

En gen består vanligen av följande element:
1. Ett promotorområde, som svarar för genens aktivitet 
2. Det egentliga genområdet, som kodar för RNA:et. Här kan också finnas icke-kodande introner. 
3. Genens slutsekvens


I eukaryota organismer består genens kodande område vanligen av både exoner, som kodar för proteiner och introner, som inte kodar.

Vid sidan av promotorområdet påverkas genens aktivitet dessutom av s.k. enhancer- och silencer-områden, som kan ligga ganska långt ifrån den egentliga genen.

Översätt bild: Promotorområde; Exon; Intron; Exon; Slutsekvens; Genens kodande område. 
 

 
 
Accessibility Feedback