fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Vänster-höger asymmetri

Ryggradsdjurens inre organ är icke symmetriskt placerade. 
Vänster och höger kroppssida skiljer sig från varandra. Asymmetrin beror på att vissa gener uttrycks asymmetriskt dvs. på olika sidor under embryonalutvecklingen. Det har visat sig att en grupp cilier med ovanligt rörelsemönster i embryot ligger bakom asymmetrin.  
Nyligen har man i embryonala möss kunnat påvisa att cilierna i nodus atrioventricularis (atrioventrikulärknutan = AV-knutan) rör sig som en lasso, vilket ger upphov till en vätskeström från höger till vänster och påverkar de inre organens placering.  

Man har länge vetat att människor med ciliär underfunktion har tillståndet situs inversus (viscerum). Det innebär att de inre organen är spegelvända.
Ca 0.02 % av befolkningen har situs inversus. Omkring 25 % av individerna med situs inversus har s.k. primär ciliär dyskinesi (PCD). Tillståndet kallas Kartagener's syndrom och innebär bl.a. kronisk sinusit, som beror på att cilierna inte kan transportera bort slem från luftvägarna. 

Översätt bildtext: Vänster; Höger; Vätskeström; Cilier; Primitiv fåra

 

 

 
 
Accessibility Feedback