fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cilier

Cilier är ca 0.5 µm tjocka och ca 2-10 µm långa, rörliga, cellulära utskott, som omges en normal cellmembran.
Flageller har samma struktur som cilier men de är betydligt längre (100-200 µm). Vanligen finns endast en eller några få flageller per cell.

Både cilier och flageller rör sig aktivt och för rörelsen används energi från ATP.
Cilierna i äggledaren åstadkommer en vågrörelse, som transporterar ägget till livmoder. Cilierna i luftvägarna transporterar orenheter, som fastnat i slemmet, bort från lungorna.
Den elektronmikroskopiska bilden visar hur mikrotubu-lerna är arrangerade i cilien. 9 par mikrotubuler bildar en ring runt 2 centrala mikrotubuler. Man talar om en 9+2-struktur. Basalkornet ligger vid ciliens bas.
Många olika proteiner är kopplade till ciliernas mikrotubuler. De behövs bl.a. för transport av ämnen och för att åstadkomma rörelserna. 
Översätt bildtext: ring av 9 mikrotubule dupletter; 2 centrala mikrotubuler; cellmembran; inre skydd; dynein; radial pinne 


 
 
Accessibility Feedback