fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Proteinernas struktur

Atomernas tredimensionella ordning i ett protein kallas dess konformation. Med begreppet förstås en molekylstruktur, som kan förändras till en annan utan att de kovalenta bindningarna brister. Proteiner, som har hundratals bindningar, har i teorin otaliga olika konformationer. Vanligen är emellertid endast en, den termodynamiskt stabila konformationen, den rådande.

Den nativa konformationen hos ett protein är endast till en viss grad stabil. Den stabiliseras av både svavelbindningar och de s.k. svaga, icke kovalenta bindningarna såsom:
1) vätebindningar
2) jonbindningar 
3) van der Waals interaktioner.
De svaga bindningarna är speciellt viktiga när det gäller bildningen av  proteinernas sekundär-, tertiär- och kvartärstrukturer. Ju flere svaga bindningar det finns i proteinets konformation desto stabilare är det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback