fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Alternativ splitsning

Generna följer i princip regeln "en gen - ett RNA". Det finns emellertid gener, som vid transkriptionen, kan bilda många olika former av messenger-RNA (mRNA).
Fenomenet kallas alternativ splitsning och innebär att intronet inte alla gånger avlägsnas från hnRNA:et på samma sätt.
Bilden visar en fiktiv receptor, som har två olika mRNA-former. Den ena av dem kodar för en proteinreceptor, som förmår binda sin ligand. Den andra har en så pass annorlunda byggnad att den inte kan inte binda liganden. Dessa två proteiner har sålunda två olika uppgifter i cellen.
Översätt bild: Exoner för den alternativa splitsningen; Resultet är två olika proteiner; Endast den ena kan binda till sin ligand.

 
 
Accessibility Feedback