fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Tyrosinfosfatreceptor

Tyrosinfosfatreceptorerna är enzymer, som påverkar andra proteiners aktivitet genom att avlägsna fosforgrupper från deras tyrosiner.

Man känner inte helt till hur tyrosinfosfatreceptorn verkar. Man tror att receptorns dimerisering har betydelse. I fråga om tyrosinkinasreceptorn vet man att dimerisering aktiverar medan i fråga om tyrosinfosfatreceptorn verkar dimeriseringen inaktivera receptorn.

 

 
 
Accessibility Feedback