not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Tyrosinkinasreceptorns funktion

  1. När liganden binds förenas två tyrosinkinasreceptormonomerer till en dimer.
  2. Kinasdelen i den ena receptorn fosforylerar tyrosindelen i den andra och vice versa, vilket leder till att fosfotyrosiner upstår.  ATP tjänar som källa för fosfatgrupper.
  3. Ras är ett signalprotein som finns i cellmembranet. Ras är aktivt när det är bundet till GTP och inaktivt när det är bundet till GDP. 
  4. GRB2-länk proteinet binds vid receptorns fosfotyrosin med hjälp av SH2-subenheten. 
  5. Med hjälp av sina två SH3-subenheter binder den vidare till Sos-protein, som är fritt i cytoplasma. 
  6. När Sos kommer i närheten av Ras kan det byta GDP i Ras till GTP, vlket betyder aktivering.

 
 
Accessibility Feedback