fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Tight junction - occludin

Occludin var det första protein som isolerades ur tight junction. Occludin har fyra regioner, som passerar cellmembranet. Härvid bildas två öglor i det intercellulära området.

Med molekylärbiologiska metoder kan man öka produktionen av occludin i kulturer av njurtubuliceller (MDCK-celler). Detta leder till att antalet tight junction i dem ökar. Samtidigt ökar epitelets elektriska isoleringsförmåga, vilket tyder på att cellerna är mycket tätt kopplade till varandra. Om man å andra sidan avlägsnar den N-terminala delen från occludin leder det till att öppningar bildas i tight junction, vilket gör att epitelet blir genomsläppligt. 

Transgena möss, som saknar genen för occludin, kan emellertid bilda normala tight junctions. Detta innebär att occludin inte ensamt ansvarar för tight junctions struktur och funktion. Numera vet man att klaudinin står för en betydande del av bildningen av tight junction.

 

 
 
Accessibility Feedback