fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Tight junction - claudiner, klaudiinit

Claudinerna bildar en genfamilj med minst 20 gener. Bilden visar claudin-1 och claudin-2. De andra claudinerna har liknande struktur. De flesta claudiner förekommer i samband med tight junctions. Claudinerna har, liksom occludin, fyra membranspännande områden men deras struktur skiljer sig i övrigt klart från occludinets. Man tänker sig att de delar av claudin, som ligger på utsidan av cellmembranen, bildar bindningar sinsemellan, vilket innebär att intilliggande cellers cellmembraner binds till varandra.
Översätt bildtext: Occludin; claudin-1; claudin-2; cytoplasma

 

 

 
 
Accessibility Feedback