fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Nervsystem
   
sivusto123
not available
   

Synaptisk signalering

 

Synaptisk signalering sker i nervsystemet t.ex. mellan en nervcell och en muskelcell.
Vid synapsen förändras den elektriska impulsen till en kemisk signal.

De elektriska impulserna åstadkommer att nervtransmittorer friges i synapsklyftan. Målcellen reagerar mycket snabbt på signalen, som kommit från axonen.

Vid den endokrina (hormonella) signaleringen sprids signalen med blodomloppet till organismens alla celler, som har den rätta receptorn. Vid den synaptiska signaleringen riktas signalen endast till en enda cell. Signalen sprids inte vidare för signalmolekylen förstörs eller återupptas snabbt efter frigivningen.
Bildtext: nervcell; axon; målcell

 
 
Accessibility Feedback