fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Acetylcholinreceptor (Nikotinreceptor)
   

Jonkanalreceptorer

Jonkanalreceptorerna är i princip stängda. Då en ligand binds vid en receptor öppnas kanalen och joner kan vandra in genom den vattenfyllda poren i enlighet med koncentrationsgradienten. Detta sker snabbt och är kortvarigt. Receptorerna återgår snabbt till sitt ursprungstillstånd. De flesta receptorer för neurotransmittorer är jonkanalreceptorer. Jonerna som passerar in i cellen via jonkanalreceptorerna påverkar de spänningskänsliga kanalerna på nervcellerna och kan ge upphov till eller inhibera en aktionspotential. Jonkanalreceptorerna påverkar cellernas jonbalans snabbare är t.ex. de jonkanaler som aktiveras via G-proteiner.
Bildtext: CELLMEMBRAN
 

 
 
Accessibility Feedback