not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Signalering / Receptorer och signalmolekyler / Cellmembranets receptorer
klass 1

Cellmembranet
   
Lipidskiktets permeabilitet
   
Solukalvoreseptorin jakautuminen solukalvolle
   

Cellmembranets receptorer

Vattenlösliga signalmolekyler kan inte penetrera cellmembranet. Därför ligger deras receptorer på ytan av cellmembranet. Budskapet leds in i cellen via s.k. second messengers (andra budbärare).

Receptorerna på cellmembranet består alltid av följande tre delar:
1. En ligandbindande del på ytan av cellmembranet
2. En eller flera delar som går igenom cellmembranet
3. En del som aktiverar second messenger på insidan av cellmembranet

Man delar in receptorerna på cellmembranet i tre grupper:
1. Jonkanalreceptorer
2. G-proteinkopplade receptorer
3. Enzymaktiverande receptorer