not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fördelningen av ytreceptorer på cellmembranet

 

Bilden visar hur en receptor på cellmembranet (i grönt) och dess ligand (i rött) fördelas på cellmembranet. Där det lyser gult är receptorn och liganden på samma ställe.

 

 
 
Accessibility Feedback