fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Sivun otsikko

Cellmembranet fungerar som en sil. I princip tillåts endast fettlösliga ämnen att passera. Atomer och små oladdade molekyler kan passera cellmembranet genom diffusion.

I cellmembranets dubbla lipidskikt pekar de elektriskt laddade grupperna utåt och de hydrofoba ändorna inåt. Denna struktur bildar ett gott hinder för vattenlösliga ämnen.
Inte heller joner han passera det dubbla lipidskiktet. Generellt kan man säga att ett ämnes penetrationsförmåga är direkt beroende av dess fettlöslighet och omvänt beroende av dess molekylvikt. 

Några undantag till denna regel finns. Etanol, vatten och koldioxid tränger nämligen snabbare in i cellen än deras fettlöslighet ger vid handen.

För snabb transport av vatten finns speciella vattenkanaler, som bildas av transmembrana proteiner som kallas akvaporin (aqua = vatten; porus = por).

 
 
Accessibility Feedback