fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kolhydraterna

Cellen innehåller många olika kolhydrater. Grundstrukturen för dem är monosackariderna, som syns på bilden nedan. Monosackariderna innehåller vanligen fem eller sex kolatomer (pentoser och hexoser).

I vattenlösning antar socker en cyklisk form (se bilden). Hydroxylgruppens placering har en avgörande betydelse för monosackaridens kemiska egenskaper. Skillnaden mellan t.ex. glukosamin och galaktosamin (eller glukos och galaktos) beror på OH-gruppens orientering på kolatom fyra.

Översätt bildtext:  a-D-mannos; a-D-galaktos; a-L-fruktos; a-D-N-actylglukosamin;
a-D-N-acetylgalaktosamin; N-acetylneuraminsyra (sialsyra)

 
 
Accessibility Feedback