not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Kärnan / Kromosomerna / Gener / Placering i kromosomerna
klass 2

Placering i kromosomerna

Kromosomerna är olika stora och antalet gener i dem varierar. De enskilda generna ligger på olika avstånd från varandra. Mellan generna finns en avsevärd mängd DNA, som inte kodar för något RNA. Genernas packningsgrad kan variera mycket mellan olika kromosomer. Bilden visar generna (det blå histogrammet till höger) i en kromosom och deras placering i förhållade till varandra. 
Översätt: Centromer