fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Serin/Treoninkinasreceptor

Serin/Treoninkinaser kan binda fosfatgrupper till seriner eller treoniner i andra proteiner, vilket påverkar deras aktivitet. 
Det finns två typer av serin/treoninkinasreceptorer. Vid cellsignaleringen behövs samarbete mellan dessa båda typer av receptorer.
Liganden binder först till typ II receptorn. Detta möjliggör en växelverkan mellan typ II och
typ I receptorerna. Det bildas ett komplex av de två olika receptorerna och liganden.
Typ II receptorn fosforylerar typ I receptorn och aktiverar därmed den intracellulära signalkedjan.

Bildtext: Ligand; Serin/Treoninkinasreceptor Typ I; Typ II; Signaleringsrutt

 
 
Accessibility Feedback