fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Kollagenets struktur
   
sivusto123
Elastin
   

Sekundärstruktur

 

Vid sidan av α-helix och β-konformation förekommer även några andra sekundära strukturer, som påträffas i endast ett eller några få proteiner (t.ex. kollagen och elastin).
Hit hör random coil, som beskevs i den förra rutan.

Proteinerna indelas grovt i:
1. fibrösa proteiner, vilkas polypeptidkedjor bildar långa fibrer eller band
2. globulära proteiner, som är mer eller mindre runda strukturer. 
De fibrösa proteinerna har ofta en enhetlig sekundär struktur. De förekommer i våra stödjevävnader.
De globulära proteinerna kan ofta ha många sekundära strukturer. Våra enzymer och peptidhormoner är exempel på globulära proteiner.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback