fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Sekundär transport

Epitelcellerna i tunntarmen är polära. Den apikala ytan vätter mot tarminnehållet och den basala mot basalmembranen. Epitelcellerna transporterar glukos och aminosyror från den apikala ytan till den basala ytan. Na+-halten är mycket högre utanför cellen än inne i cellen.

Med hjälp av denna jongradient kan glukos och aminosyror överföras från tarminnehållet in i epitelcellen. Bilden visar ett apikalt Na+-symport bärarprotein för glukos. Detta bärarprotein överför en glukosmolekyl och två Na+-joner in i cellen (I)

På den basala sidan förs glukos passivt över till blodomloppet av glukostransportören (II).
Na+-gradienten upprätthålls av Na+/K+-ATPas, som för 3 Na+-joner ut ur cellen och samtidigt 2 K+-joner in i cellen (III). Härvid används energi från ATP.
Översätt bilden: Tunntarmens insida; Tunntarmens epitelcell; Blod; Glukos.

 
 
Accessibility Feedback