fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Olika typer av proteiner

  1. perifert membranprotein, som fäster vid fosfolipidernas polära huvud med jonbindningar.
  2. perifert membranprotein, som inte själv går in i cellmembranet utan fäster vid membranet med hjälp av fettsyror eller fosfatidyl-inositol.
  3. perifert membranprotein, som fäster vid andra proteiner med jonbindningar.
  4. glykosylerat transmembranprotein, som går igenom cellmembranet en enda gång.
     
  5. glykosylerat transmembranprotein, som passerar cellmembranet flera gånger. Denna struktur är typisk för cellmembranets kanal- och transportprotein.

 

 
 
Accessibility Feedback