fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Proteiinikinaasi C:n siirtyminen solukalvolle
   
sivusto123
Kalsiumvaste
   

Fosfolipas C

Enzymet fosfolipas C (PLC) aktiveras via G-proteiner. Galfaq är det vanligaste PLC-aktiverande G-proteinet. Fosfolipas C spjälker från en fettsyra (PiP2), som ligger i cellmembranet, två olika second messengermolekyler: inositoltrifosfat (IP3) och diacylglycerol (DAG). DAG aktiverar det cytoplasmatiska proteinkinas C (PKC) och IP3 binder till det endoplasmatiska nätverket, varvid kalcium frigörs.  Det aktiverade PKC:et vandrar till cellmembranet. Vissa typer av PKC behöver dessutom kalcium för sin aktivering. Kalcium, som frigörs från det endoplasmatiska nätverkat, reglerar många av cellens funktioner genom att binda till olika reglerande proteiner såsom calmodulin (CaM).

 
 
Accessibility Feedback