fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Kalciumrespons

Man kan följa kalciumresponsen i levande celler genom att ladda dem med en fluorescerande indikator, vars fluorescens förändras när kalciumkoncetrationen förändras.

 

Bilden visar HeLa-celler,  som laddats med Flou-3-färg (grönt). Sfingosin-1-fosfat aktiverar cellens receptorer för kalciumreglering, vilket leder till att kalcium oscillerar inne i cellen. Detta syns som variationer i fluorescensens intensitet. Video: Tomas Blom, ÅA.

 
 
Accessibility Feedback