fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Perifera proteiners förankring

Vissa perifera proteiner kan fästa direkt vid cellmembranets lipider med kovalenta bindningar.

Dessa bindningar kan ske på följande ställen:
1. palmitinsyra eller myristinsyra (fettsyror)
2. farnesyl eller geranyl (= isoprenoider, som uppstår vid kolesterolsyntesen)
3. fosfatidyl-inositol. 

GTPaserna (G-proteiner), som deltar i cellsignaleringen, binds till farnesyl och geranyl.
Detta gäller t.ex. tillväxtfaktorreceptorernas ras-protein (se bilden). Med hjälp av myristinsyra binds många tyrosinkinaser, som deltar i cellsignalering. 

Proteiner, som är bundna till fosfatidyl-inositol på cellmembranets utsida, kan lösgöras med hjälp av fosfolipas C. Proteinet lossnar då från membranet.
Översätt: Tillväxtreceptor; Cellens utsida


 

 
 
Accessibility Feedback