fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Passiv transport

Cellmembranet innehåller proteiner, som deltar i både den passiva och den aktiva transporten av ämnen genom membranet. Glukostransportören är ett exempel på passiv transport. Vid passiv transport förs ämnen från en högre koncentration till en lägre.

Översätt bild: GLUKOSTRANSPORTÖRENS FUNKTION;
CYTOPLASMA
Bilden visar hur glukostransportören fungerar. Transportören (= bärarproteinet) har ett bindningsställe för glukos. Bärarproteinets konformation förändras slumpartat på sådant sätt att bindnings-stället för glukos är tillgängligt antingen på insidan eller på utsidan av membranet.
Glukoshalten i närheten av membranet avgör om glukos binder till bärarproteinet eller inte.
Vid hög glukoshalt är sannolikheten för att glukos binds till bärarproteinet hög.
Vid låg glukoshalt är sannolikheten för att glukos binds till bärarproteinet låg.
Detta innebär att nettotransporten sker från den höga till den låga koncentrationen. När glukoshalten har jämnats ut kan glukosmolekyler fortfarande bindas till bärarproteinet och transporteras över till den andra sidan. Nu sker transporten emellertid i båda riktningarna och med samma hastighet. Glukostransportören behöver ingen energi för att fungera.

 

 
 
Accessibility Feedback