fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Oligosackariderna

Det finns många olika oligosackariderna i cellerna. De är strukturellt olika.
Glykoproteinerna är proteiner med kovalent bundna kolhydrater. 
Oligosackariderna binds till proteinerna på två sätt:
1. de N-bundna (N-linked) binder till aminogruppen i asparaginsyra
2. de O-bundna (O-linked) binder till hydroxylgruppen i serin eller treonin.
Bilden nedan visar några huvudtyper av N-bundna oligosackarider. Utgående från dessa huvudtyper kan mycket komplexa molekyler bildas.

Också lipider kan binda sockergrupper. Detta sker vanligen via lipidernas fosfatgrupper.

Översätt bildtext: N-bunda oligosackarider; Komplex typ; Blandad typ; Mannos-rik typ;
N-acetylglukosamin; Mannos; Fruktos; Galaktos; Sialsyra

 
 
Accessibility Feedback