fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Andra glukosaminoglykaner

Ett proteoglykan är ett protein med en eller flera glukosaminoglykanmolekyler kopplade till sig. Det finns 7 olika glukosaminoglykaner. Det är fråga om långa sockerkedjor, som består av ett kontaktområde och därefter återkommande disackaridenheter. 

Disackariderna innehåller vanligen uronsyrasocker med en karboxylgrupp samt en hexosamin som är N-acetylerad och som kan motta 0, 1 eller 2 sulfatgrupper.

Kondroitinsulfat (CS) består av turvisförekommande glukoronsyra och galaktosamin. CS förekommer i många olika proteoglykaner, ofta tillsammans med antingen keratinsulfat eller heparansulfat.

Keratinsulfat (KS) består av en kedja av glukoronsyra och galaktos. KS förekommer bl. a. i ledbroskets aggrecan men också i mindre proteoglykan-molekyler såsom i ögats hornhinna.

Heparansulfat (HS) förekommer vanligtvis i cellmembranens proteoglykaner. HS förmår binda bl.a. tillväxtfaktorer och har därmed betydelse vid reglering av cellernas fuktioner.

Hyaluronan är den enda glukosaminoglykanen som inte är kovalent bunden till ett protein.

 
 
Accessibility Feedback