not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Andra förändringar

När en del av en kromosom försvinner talar man om deletion.
När delar av kromosomer byter plats med varandra talar man om translokation.
När delar av kromosomen svängs om talar man om inversion.

De flesta ovannämnda förändringar leder till allvarliga utvecklingsstörningar.
Dessutom leder de ofta till en ökad risk för cancer.

Punktmutationer förekommer också. Det innebär att en enda nukleotid förändras.

 
 
Accessibility Feedback