fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

miRNA

Både djur och växter producerar i samband med transkriptionen hundratals RNA-molekyler, som har förmåga att med hjälp av sina komplementära sekvenser bilda dubbelsträngade RNA-molekyler, s.k. mikroRNA-molekyler (miRNA).

miRNA produceras i form av primära transkript, som inne i kärnan spjälkas till korta, dubbel-strängade pre-miRNA-molekyler av endonukleasproteinkomplex. Pre-miRNA-molekylerna överförs till cytoplasmat, där de enzymatiskt omvandlas till enkelsträngade fragment, som består av 21-23 nukleotider.

miRNA-molekylernas uppgift i cellerna är att hämma vissa mRNA-molekyler. siRNA fungerar på liknande sätt. miRNA-molekylerna inhiberar translationen genom att delvis bilda komplementära bindningar med mRNA. Man har påvisat att miRNA deltar i många olika processer såsom nervsystemets uppbyggnad, regleringen av celldelning, celldöd och celldifferentiering och bladens och blommornas utveckling i växter. Forskningen fokuserar nu på att klarlägga miRNA:s betydelse vid individutvecklingen och vid upprätthållandet av vävnadernas homeostas.

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback