fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

miRNA

I bakterier förekommer vid sidan av mRNA, tRNA och rRNA s.k. små RNAformer, som inte hör till translationsapparaten. I eukaryota organismer talar man om icke-kodande RNA (ncRNA). Dessa RNA-molekyler är av mycket varierande storlek. MikroRNA (miRNA) består av 21-25 nukleotider medan andra ncRNA består av över 10.000 nukleotider. De deltar i nedregleringen av gener i högre utvecklade eukaryoter.

MikroRNA-liknande molekyler har påvisats hos Caenorhabditis elegans (rundmask, Nematoda), bananflugan Drosophila melanogaster samt hos däggdjur. miRNA har uppgifter i samband med individutvecklingen. 

 

 
 
Accessibility Feedback