fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Mikrotubuli
   

Golgi och mikrotubuler

Mikrotubulerna är viktiga för Golgiapparatens placering i cellen.

Bild A visar Golgiapparaten, som ligger intill kärnan i en broskcell  från en cellkultur. 

Bild B visar en situation där man förstört mikrotubuli med t.ex colchicin eller nocodazole. Detta leder det till att Golgiapparatens vesikler faller sönder och sprids i cytoplasmat. Dynein, som förekommer i mikrotubuli, är troligen ansvarigt för att Golgiapparaten hålls nära kärnan.

Cellerna har färgats med fluorescerande WGA-lektin, som är specifikt för oligosackarider i Golgiapparater.

 
 
Accessibility Feedback