fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av mikrotubuli
   

Mikrotubuli

Mikrotubululerna utgör en viktig del av cytoskelettet. De består av proteinet tubulin (alfa-, beta- och gamma-tubulin; ca 50.000 Da). Alfa- och beta-tubulindimeren är grundenheten för mikrotubuli. Gamma-tubulin förekommer i mikrotubulis ändor och fungerar troligen vid rörets orientering. 

Mikrotubuli bildas och nedbryts snabbt allt efter cellens behov. Polymeriseringen och depolymeriseringen kan gå på ett par minuter.

Olika microtubule-associated proteins (MAPs) hjälper bl.a. till vid polymeriserigen.

 
 
Accessibility Feedback