fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Lipidernas asymmetri

Cellmembranets lipider är asymmetriskt fördelade på ut- och insidan.
På utsidan dominerar fosfatidylkolin (PC). På insidan dominerar fosfatidylserin.
Bilden visar den asymmetriska fördelningen av lipider.

I motsats till fosfolipider, kan kolesterol lätt flytta från den ena sidan av dubbelmembranet till den andra. Mängden kolesterol är ungefär den samma på båda sidorna av membranet.
Översätt: Lipidfördelningen i cellmembranet; utsida; cytoplasma; Andel av membranets totallipider (%):
1. Sfingomyelin; 2. Fosfatidylkolin; 3. Fosfatidylserin; 4. Fosfatidyletanolamin; 5. Fosfatidylinositol; 6. Kolesterol


 
 
Accessibility Feedback