fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Hemoglobin
   

Kvartärstruktur

Många proteiner byggs upp av flera polypeptidkedjor eller proteinunderenheter, som tillsammans bildar det funktionella proteinkomplexet. Den tredimensionella strukturen hos sådana proteinkomplex brukar kallas kvartärstruktur. Ifall underenheterna är identiska talar man om ett homomultimert protein. Om underenheterna icke är identiska är det fråga om ett heteromultimert protein.

 

Proteinunderenheterna är ofta i kontakt med varandra via ett otal icke-kovalenta bindningar. Dessa består av hydrofoba områden som bildas mellan närliggande polypeptidkedjors komplementära ytor. Dessa stora och komplicerade proteiner har ofta många olika funktioner. Vissa av dem är kopplade till cellens reglering. När specifika proteiner binds sker förändringar i deras aktivitet. De olika delområdena kan ha olika men närbesläktade funktioner. Detta gäller många av de metaboliska enzymkomplexen.  

De multimera proteinerna kan gå samman och bilda mycket stora så kallade supramolekylära komplex, bestående av många olika multimera proteiner.
Exempel på sådana proteiner är bl.a. :
1. de motoriska proteinerna (muskelproteinerna och cilierna),
2. strukturproteinerna (bl.a. skalproteiner för virus),
3. cytoskelettets proteiner (aktin och tubulin),
4. de DNA-bindande proteinerna (histoner),
5. proteinerna som är kopplade till proteinsyntesen (ribosomerna).
De supramolekylära komplexen bildas ofta genom polymerisering av enskilda underenheter.

 

 

Monialayksikköproteiinit voivat myös muodostaa hyvin suuria supramolekylaarisia komplekseja, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta erilaisesta proteiinialayksiköstä. Tällaiset proteiinit toimivat mm. biologisina moottoreina (lihas ja värekarvat), rakenteellisina komponentteina (mm. virusten kuoriproteiinit), solutukirangan komponentteina (aktiini ja tubuliini), DNA:n pakkaamisessa (histonit) ja proteiinisynteesissä (ribosomit). Kompleksit muodostuvat useiden yksittäisten proteiinien polymeroituessa suuriksi rakenteiksi.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback