fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Bärarproteiner

Många sockermolekyler och aminosyror passerar cellmembranet bunda till bärarproteiner. Ämnestransporten grundar sig på diffusion men bärarproteiner behövs till hjälp. Fenomenet kallas faciliterad diffusion. Denna typ av membrantransport kräver ingen energi utan är passiv. Transporthastigheten är beroende av mängden bärarproteiner och koncentrations-olikheterna över membranet. Mekanismen är mycket specifik. De flesta bärarproteiner kan binda endast till en given molekyl.

Bärarproteinerna är transmembrana proteiner, som går igenom membranet flera gånger.
I samband med transporten sker konformationsförändringar i bärarproteinet. Ämnen transporteras genom membranet med en hastighet av under 1000 joner/sekund.
Bärarproteinerna är av tre olika typer:
1. Uniport transport - transport av ett ämne i gången och åt samma håll
2. Symport transport - två eller flere ämnen transporteras i samma kanal och åt samma håll
3. Antiport transport - ämnen transporteras åt olika håll
Ett exempel på symport transport förekommer på den apikala sidan av tunntarmens epitel-celler där en Na+-glukossymporter verkar.

Översätt bild: Uniport; Symport; Antiport

 
 
Accessibility Feedback