fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Transport genom membranet

De proteiner, som transporterar ämnen genom membranet, kan delas i tre grupper:

  1. kanalproteiner: kanalproteiner bildar, vid en given retning, vattenfyllda kanaler genom membranet. Genom dessa kanaler kan joner och lösta ämnen passera till andra sidan av membranet. Dessa kanaler har låg specificitet (10-20%), vilket innebär att många olika molekyler kan passera genom samma, öppna kanal. Transporthastigheten är ca en miljon joner/sekund från den högre till den lägre koncentrationen. 
  2. bärarproteiner: bärarproteinerna har speciella bindningsställen för de molekyler, som skall transporteras genom membranet. En och annan extra molekyl kan ibland slinka igenom en öppen kanal. Transporthastigheten är under 1000 joner/sekund från den större till den lägre koncentrationen.
  3. pumpproteiner: pumpproteinerna är specifika och överför endast en typ av joner. Transport-hastigheten är ca 100 joner/sekund från den lägre till den högre koncentrationen.

 

 
 
Accessibility Feedback