not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Inversion

Vid en inversion svänger en del av kromosomen 180 grader. Detta leder till att ordningen i kromosomen blir felaktig. En inversion innebär ingen direkt förlust av genetiskt material.

Ifall den inverterade kromosomdelen innehåller centromeren kommer kromosomens utseende att förändras. Detta kallas
pericentrisk inversion. Vid en paracentrisk inversion ligger den inverterade delen av kromosomen utanför centromerområdet, i kromosomens långa eller korta arm.

Översätt bild: Paracentrisk inversion; Pericentrisk inversion.

I vanliga fall leder inversioner inte till några större problem. Om emellertid inversionen bryter av en gen uppstår allvarliga skador. Ett exempel på detta är patienter med svår Typ A hemofili. 50 % av dem har en stor inversion i X-kromosomens långa arm.

 
 
Accessibility Feedback