fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Kärnan polku Kromosomerna polku Människans kromosomer
klass 2

Människans kromosomer

Mäniskan har 23 par kromosomer. 22 par är s.k. somatiska kromosomer eller autosomer. Varje individ har alltså två uppsättningar somatiska kromosomer (den ena kommer från fadern den andra från modern). Detta betyder att det finns två exemplar av varje gen.
Könskromosomerna X och Y avgör individens kön. XX = kvinna; XY = man.
Kromosom nummer 1, 3, 16, 19, och 20 är metacentiska. Kromosom nummer 13, 14, 15, 21, och 22 akrocentriska. Resten är submetacentriska.

Bilden visar en s.k. karyotyp = kromosomanalys för en normal finländsk kvinna. För att göra denna analys måste vita blodkroppar aktiveras att dela sig mitotiskt. Med hjälp av colchicin får man delningen att stanna upp på metafasstadiet. Kromosomerna är då som kortast och kan fotograferas. Sedan görs karyotypen. 

 
 
Accessibility Feedback