fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Hyaluronanets uppgifter

Hyaluronan har många uppgifter i kroppen.
1. Hyaluronan binder till många olika proteoglykaner framför allt till broskets aggrecan.
2. På cellernas ytor finns åtminstone två receptorer för hyaluronan, CD44 och RHAMM. Dessa receptorer är viktiga vid cellernas migration och i samband med de vita blodkropparnas vandring ut ur blodkärlen in i vävnaderna. Vid cancer ökar ofta produktionen av hyaluronan.

Översätt bild: Ben; Tillväxtskiva i ben med hypertrofiska celler som innehåller hyaluronan (brunt).

När mängden hyaluronan mellan cellerna ökar blir det lättare för cellerna att röra sig och dela sig. Tidigare trodde man att hyaluronan endast fyller upp utrymmen i kroppen. Numera vet man att hyaluronan har mycket viktigare funktioner bl.a. i samband med cellsignalering. I samband med fosterutvecklingen är hyaluronan mycket viktigt. Likaså behövs hyaluronan vid för att sår skall helna. Hyaluronan behövs särskilt i snabbt växande, förnyande och tillfrisknande vävnader. 

I benets tillväxtzon förändras broskcellernas differentieringsmönster från delande celler till hypertrofiska celler, som är stora och uppsvullna. Hyaluronan är av betydelse för de differentierande broskcellernas tillväxt och via detta för hela benets längdtillväxt. 

 
 
Accessibility Feedback