fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Syrehalt

Olika mikro-organismer har olika behov av syre. Man indelar dem i följande grupper.

 

AEROBA
Obligatoriska aerober: kan växa endast i närvaro av syre (t.ex.  Pseudomonas aeruginosa)
Fakultativa aerober: kan växa under syrerika och syrefattiga omständigheter (t.ex. E. coli)
Mikroaerofila bakterier: växer vid lägre syretryck än atmosfärens syretryck (t.ex.  Spirillum volutans)

 

ANAEROBER
Obligatoriska anaerober: lever och ökar i antal endast i syrefria miljöer (t.ex.  Methanobacterium formicicum)
Aerotoleranta anaerober: tål syre och växer i närvaro av syre trots att de inte kan utnytta syre (t.ex. Streptococcus pyogenes)

 

 

 
 
Accessibility Feedback