fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Gener

Generna består av basavsnitt i DNA. De utgör mall för syntesen av alla typer av RNA.
RNA:et är av tre typer:
1. ribosomalt RNA (rRNA),
2. transfer-RNA (tRNA)
3. messenger-RNA (mRNA), som styr proteinsyntesen.   


Människan har i medeltal 27.000 baspar/per gen. För att koda ett medelstort protein (med ca 430 amninosyror) behövs endast ca 1.300 baspar.

I vårt genom finns rikligt med DNA, som ligger utanför generna och som icke är kodande. Det är fråga om ett rörligt genetiskt material, som hela tiden förökas inom vårt genom. De enklaste formerna består av korta (under 14 baspar) sekvenser, som upprepats många gånger.
Det finns 4 olika typer av icke-kodande DNA:
1. LINEs (long interspersed repeated sequences),
2. SINEs (short interspersed repeated sequences),
3. retrovirusliknade element 
4. transposoner.

Översätt bild: retrovirusliknande element; rester av transposoner; DNA-segment som dubleras; enkla sekvenser som upprepats; introner; områden som kodar för proteiner; gener

DNA förekommer också i mitokondrierna och växternas kloroplaster.

 
 
Accessibility Feedback