fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fibronektin

Fibronektin är ett glykoprotein, som samverkar med:
1. celler
2. kollagen
3. bakterier
4. fibrin 
5. glykosaminoglykaner.
Fibronektin förekommer i form av dimerer, som binds ihop av disulfidbindningar.

Fibronektinmolekylen är modulär dvs den har olika områden, som har specialegenskaper t.ex. att binda till kollagen, heparin eller celler. Tripeptiden Arg-Gly-Asp (RGD) är en viktig sekvens när fibronektin binder celler till bindväv.

Fibronektin är viktigt för cellernas vidfästning och deras rörelser samt vid fagocytos av bakterier. 
Översätt bid: Fibronektin

Det finns många olika typer av fibronektin. Olika celler och olika utvecklingsstadier har olika fibronektiner. I människan finns ca 20 olika fibronektiner, som alla syntetiseras utgående från samma RNA-molekyl. Olikheterna uppkommer genom olika veckning.

Genom alternativ veckning kan cellerna bilda fibronektiner, som är s.k. "skräddarsydda" för särskilda behov i vävnaderna. Då det t.ex. uppstår ett sår i en vuxen hud leder det till att fibronektinmolekylens form förändras mot ett mera embryonalt stadium. 

Då en cell utvecklas till en cancercell förlorar den förmågan att bilda extracellulärmatrix ur fibronektin och kollagen.

I cellkulturer förekommer fibronektin och aktin ofta sida vid sida. Detta har tolkats som så att fibronektin har förmåga att påverka aktinnätverket och via dess signaleringsmekanismer även cellens funktioner.
Översätt bild: RGD-avsnitt = arginin, glycin och asparaginsyra; Fibrinbindande område; Heparinbindande område; Cellbindande domän; Fibrinbindande domän; Kollagenbindande domän; Heparin- och fibrinbindande domän.

 
 
Accessibility Feedback