fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Diffusion genom cellmembramet

Vilket ämne som helst kan diffundera genom det dubbla lipidskiktet efter en tillräckligt lång tid. Olika ämnen har emellertid mycket olika diffusionshastigheter.
Diffusionen genom cellmembranet kan ske på två sätt:
1. direkt genom lipidskiktet - detta gäller steroider, syre, koldioxid och fettsyror
2. via vattenfyllda kanaler, som byggs upp av proteiner.
Inga speciella bärarproteiner behövs för diffusion.

Bilden visar olika molekylers relativa diffusionförmåga genom cellmembranet.

Översätt bild: STOR PERMEABILITET; LITEN PERMEABILITET; Vatten; Urinämne; Glycerol; Tryptofan; Glukos

 

 
 
Accessibility Feedback