not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Cellmembranet / Transport av ämnen genom cellmembranet / Diffusion genom cellmembramet
klass 2

Diffusion genom cellmembramet

Vilket ämne som helst kan diffundera genom det dubbla lipidskiktet efter en tillräckligt lång tid. Olika ämnen har emellertid mycket olika diffusionshastigheter.
Diffusionen genom cellmembranet kan ske på två sätt:
1. direkt genom lipidskiktet - detta gäller steroider, syre, koldioxid och fettsyror
2. via vattenfyllda kanaler, som byggs upp av proteiner.
Inga speciella bärarproteiner behövs för diffusion.

Bilden visar olika molekylers relativa diffusionförmåga genom cellmembranet.

Översätt bild: STOR PERMEABILITET; LITEN PERMEABILITET; Vatten; Urinämne; Glycerol; Tryptofan; Glukos