fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Diffusion

Vid diffusion strävar ämnen (molekyler) att förflytta sig från en stark koncentration mot en svagare och därmed jämna ut koncentrations- olikheterna. Energin, som behövs för diffusionen, kommer från molekylernas värmerörelse. Ingen ytterligare energi behövs. Ett vardagligt exempel på diffusion är när grädde blandas med kaffe.

Översätt bildtext. DIFFUSION; Molekylernas strävan att blandas med varandra och att jämna ut koncentrationsskillnaderna
I cellmembranet kan diffusion ske direkt genom lipidskiktet (steroider, syre, koldioxid och fettsyror) eller genom vattenfyllda kanaler, som byggs upp av proteiner. Inga speciella bärarproteiner i membranet behövs.

Cellmembranet fungerar som en sil. I princip tillåts endast fettlösliga ämnen att passera. Atomer och små oladdade molekyler kan också passera cellmembramet genom diffusion.

 
 
Accessibility Feedback