fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Desmosomens byggnad

Från de intilliggande cellernas cellmembraner löper tunna filament in i det intercellulära området. Här finns många olika adhesionsproteiner bl.a. kadheriner och
desmogleiner.

Plakoglobin-molekyler fungerar troligen som länkar mellan kadheriner och desmoplakiner. Ifall plakoglobiner saknas dör fostret före födseln på grund av allvarliga skador i hjärtat. Dessutom leder brist på desmosomer till tydliga skador bl.a. i samband med differentieringen av hud och blodkretslopp i fostret.

Översätt bildtext: Intermediära filament; Desmogleiner; Desmoplakiner; Cellmellanrum 
b-katenin, som är plakoglobinets närmaste homolog, kan till en del men inte helt kompensera de förändringar som plakoglobinunderskott ger upphov till. Plakofilin-1 kopplar desmoplakiner till varandra.

Vissa autoimmuna sjukdomar beror på att organismen börjar producera antikroppar mot desmosomernas "byggdelar". Detta ger upphov till svåra sjukdomar i hud och slemhinnor. Den allvarligaste sjukdomen är pemphigus vulgaris (blåsdermatos), som kan leda till döden ifall den inte sköts.

 
 
Accessibility Feedback