not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Deletion

Vid en deletion är det oftast fråga om att kromosomen brister på två ställen och att den mellanliggande delen faller bort. Detta leder naturligtvis till att en del av det genetiska materialet försvinner, vilket ofta leder till utvecklings-störningar. En annan följd av deletioner är att recessiva alleler i den hela kromosomen kommer till uttryck i fenotypen.

Översätt bild: Före deletionen; Efter deletionen

 
 
Accessibility Feedback