fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellmembranet polku Teorier rörande membraner polku Danielli-Dawson-Robertsons modell 1935
klass 2

Danielli-Dawson-Robertsons modell 1935

År 1935 presenterade Danielli, Dawson och Robertson en "smörgåsmodell" för membraner. Modellen grundar sig på elektronmikroskopiska bilder, i vilka man kan urskilja två elektrontäta skikt (röda pilar) med ett ljusare skikt emellan.  

Tanken var att minst ett molekylskikt proteiner ligger på lipidskikten, både på den yttre och den inre sidan. Man blev tvungen att modifiera modellen när det framgick att ämnen kan transporteras genom mem-branet på andra sätt än via diffusion och osmos. Bilden till vänster visar en modifierad smörgåsmodell. Proteinerna (gula bollar) ligger längs den yttre och den inre ytan samt bildar porer genom membranet. Själva grundidén för membranets uppbyggnad är den samma som tidigare.

 

 

 
 
Accessibility Feedback