fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Urcellen

På basen av över 3 miljarder år gamla fossila fynd tror man nu att de första cellerna liknade bakterier. De äldsta fossila fynden av kärnförsedda (eukaryota) celler är ca 1 miljard år gamla.

På basen av evolutionsteorin framkastades tanken att allt liv härstammar från en enda urcell. I dag indelar man emellertid alla organismer i tre klasser:
1. bakterier
2. arkebakterier eller arkéer
3. kärnförsedda celler eller eukaryota celler.  
Arkéerna kan leva under mycket extrema förhållanden, såsom vid mycket höga temperaturer och salthalter.

Man gjorde nyligen en jämförelse av gener i jäst, bakterier (9 arter) och arkéer (6 arter). Det visade sig att generna i jästens kärna liknar dem i arkéerna, medan generna i jästens cytoplasma påminner om dem i bakterierna. Detta tyder på att arkéerna i något skede kommit in i bakteriena och fortsatt att leva i dem som ett slags parasiter. Med tiden har arkéerna förlorat sina egna gener för reglering av ämnesomsättning. På samma sätt har skett med de gener som styr bakteriernas egen genreglering. På detta sätt anser man att den cell, som motsvarar dagens eukaryota cell, har uppstått.

Arkit = arkéer
Muut bakteerit = övriga bakterier
Purppurabakteerit = purpurbakterier
Syanobakterier = cyanobakterier
Kloroplasti = kloroplast
Kasvit = växter
Eläimet = djur
Sienet = svampar
Mitokondrio = mitokondrier
Muinainen aitotumallinen = tidig kärnförsedd cell = tidig eukaryotisk cell
Arkki (?) = arkéer (?)
Alkusolu = urcell

 
 
Accessibility Feedback