not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Öga / Retinoblastom, översikt / Retinoblastom, 200x
bild

Retinoblastom, översikt
   
Retinoblastom, 100x, A
   
Retinoblastom, 100x, B
   
Retinoblastom, 200x
   
Retinoblastom, 400x
   
Silmä
   

Retinoblastom

Tumörcellernas kärnor är runda och ganska små. Mängden cytoplasma är liten. Mitoser förekommer i måttliga mängder (pilspetsar). Ibland ser man att tumörcellerna bildat rosetter (pil)Det är fråga om cylindriska celler, som placerar sig runt ett centralt litet hålrum.
200x, H&E.